تبلیغات
زندگی نامه بزرگان اسلام(پیامبران) - قوم لوط 1
خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است
هجرت لوط (علیه السلام)همراه ابراهیم از سرزمین بابل به فلستین

هنگامی كه حضرت ابراهیم (ع) از سرزمین بابل به سوی فلستین هجرت كرد حضرت لوط (ع) و خواهرش ساره همراه حضرت ابراهیم (ع)هجرت نمودند و پس از ورود به مصر در آنجا یك نفر كنیز به نام هاجر بر تعدادشان افزوده شد و گروهی چهار نفری به فلستین حركت نمودند.

ابراهیم و ساره و هاجر در بیابانی كنار راه عمومی یمن و شام و....سكنی گزیدند هركسی كه از آنجا می گذشت ابراهیم او را به توحید و آیین حق دعوت میكرد و خبر در آتش افكندن او و نسوختنش در دنیا شایع شده بود بعضی به او میگفتند :با آیین شاه(نمرود) مخالفت مكن زیرا او مخالفانش را می كشد اما ابراهیم به راه خود ادامه می داد.

یكی از كارهای ابراهیم این بود كه هر كس از كنار خیمه اش رد می شد او را مهمان میكرد و در محل سكونت او تا هفت فرسخ  شهرها و روستاهای پر از نعمت و درخت و میوه وجود داشت و وفور نعمت در همه جا به چشم می خورد و هر كس از مسافرین از این شهرها می گذشت بدون جلوگیری از میوه های درختان می خورد .

ابلیس كه در كمین انسانها است بخصوص اگر غرق در وفور نعمت باشند زودتر می تواند آنها را فریب داده و غافل سازد از عیش و نوش مردم استفاده كرد ه و به آنها لواط را یاد داد ننخستین بار خودش به صورت انسانی آماده شد كه با او لواط كنند و كمكم این كار زشت شایع وعادی گردید به طوری كه مردان به مردان و زنان به زنان اكتفا میكردند .

عده ای از مردم از این وضع بسیار پست ناراحت شده و به حضور ابراهیم (ع) آمدند و به او شكایت كردند ابراهیم حضرت لوط را به عنوان مبلغ به سوی آنها فرستاد تا آنها را نصیحت كند واز عواقب شوم این اعمال زشت بر حذر دارد.

لوط به سوی این قوم كه در شهرهای سدوم وعمورا وادوما و صاعورا و صابورا بودند روانه شد وچنانكه قبلا گفتیم ابراهیم در قسمت بلند فلستین ولوط در قسمت پایین به فاصله هشت فرسخ قرار گرفتند آنها وقتی لوط را دیدند گفتند تو كیستی ؟ فرمود :من پسر خاله آبراهیم هستم همان ابراهیمی كه شاه نمرود او را به آتش افكند و او چند فرسخی نزدیك  شما است . و از خدا بترسید راه پاكی را بپیمایید این كارهای زشت را نكنید خدا شما را هلاك خواهد كرد گستاخی به خدا نكنید از او بترسید وخوددار باشید و خدا را از یاد نبرید .گاهی می شد كه مردی كه از آن دیار به سوی او می رفتند تا با او آن عمل زشت لواط را انجام دهندو حضرت لوط او را از دست آنها نجات می داد.

ازدواج لوط (علیه السلام)

یكی از سنتهای صحیح آیین های حق ازدواج است كه راه طبیعی برای ارضای غریزه جنسی و بقای نسل می باشد لوط در همان محل ماموریت ازدواج كرد تا بلكه آنها نیز از این روش پیروی كنند و از انحراف جنسی دست بردارند .لوط (علیه السلام ) در میان آنان باقی ماند و در همانجا با زنی به نام واهله ازدواج كرده و ثمره این ازدواج این شد كه لوط پس از مدتی دارای چند دختر گردید.

لوط  همچنان به امر به معروف و نهی از منكر و مبارزه  با فساد ادامه می داد اما بیانات مستدل لوط در آنها اثر نمی كرد و این جریانها سالها طول كشید تا این كه به لوط گفتند اگر دست از سرزنش ما برنداری تو را تبعید خواهیم كرد در این وقت بود كه دیگر امیدی به اصلاح آنها نبود و آنها مستحق هیچ چیز جز عذاب سخت الهی نبودند از این رو دل حضرت لوط كه سالها نسبت به آنها مهربان بود تا بلكه به سوی حق برگردند ناراحت شد و بر آنها نفرین كرد.

 

همجنس بازی قوم لوط

از كارهای زشت قوم لوط گلوله پرانی با كمان و هسته انداختن به یكدیگر وحتی در بعضی موارد شرط بندی میكردند كه هسته به هر كسی خورد با او عمل زشت لواط را انجام دهند وآدامس جویدن در معابر عمومی برای جذب افراد به خاطر شهوترانی.

همچنان لباسهای بلند می پوشیدند كه امروز رقاصه های دنیا در جهان غرب می پوشند ودكمه های كت و پیراهن خود را با می گشودند و از جمله كارهای آنها این بود كه راهها را برای زشتكاری می بستند و آشكارا در معرض دید مردم منكرات را انجام می دادند و در تفسیر آیه 29 عنكبوت آمده: با یكدیگر در ملاء عام كارهای ركیك و زشت انجام می دادند.

و در بعضی از تفاسیر كلمه ((منكر)) به هسته انداختن آنها تفسیر شده كه آنهم به خاطر هوسهایشان بود.

از آیات قرآن از جمله از آیه 28 سوره عنكبوت استفاده می شود كه زشتكاری قوم لوط به گونه ای زننده بود كه در میان هیچ قوم وملتی سابقه نداشت چنانكه لوط به آنها گفت :شما كار بسیار زشتی انجام میدهید كه احدی از مردم جهان قبل از شما آنها را انجام نداده است.

به این ترتیب آنها چون بنیانگذار این فساد بودند بار گناه كسانی را كه در آینده از آنها پیروی می كنند نیز به دوش خواهند كشید بی آنكه از گناه آنان كم شود.

از زشتكاری  قوم لوط این كه : با كف دست بر پشت یكدیگر می زدند دشنامهای ركیكی و زننده به همدیگر می گفتند بازیهای بچه گانه ای داشتند قمار بازی میكردند متلك گفتن از كارهای معمول آنها بود و در حضور جمع خود را برهنه میكردند......

حضرت لوط هر چه آنها را نصیحت كرد در دل آن الودگان و منحرفان اثر ننموده پاسخ آنها به حضرت لوط این بود كه: اگر راست میگویی عذاب خدا را برای ما بیاور.

لجاجت وهوس بازی آنها تا این حد بود و سرانجام حضرت لوط با قلبی آكنده از اندوه گفت : پروردگارا مرا بر این قوم مفسد پیروز گردان .

نكته قابل توجه اینكه در حالات قوم لوط نوشته اند یكی از عوامل اصلی آلودگی آنها به گناه زشت لواط این بود كه آنها مردمی بخیل بودند وچون شهرهای آنها بر سر راه كاروانها ی شام قرار داشت آنها با انجام این عمل نسبت به بعضی از عابرین و مهمانانشان مخواستند آنها را از شهرهای خود دور كنند ولی كم كم  این عمل زشت در میان خودشان نیز ریج گردید.

به هر حال چنانكه خاطر نشان خواهد شد به سختترین عذاب الهی گرفتار شدند به امید آنكه در جامعه ما هیچگونه از كارهای قوم لوط نباشد كه كیفر آن بسیار سخت است.

حضرت محمد ( ص ) در مسجد مردی را دید به طرف كسی هسته انداخت فرمود :او مشمول لعنت است تا آن هسته به زمین بیفتد . سپس فرمود : هسته انداختن از شیوه های قوم لوط است آنگاه آیه فوق (29- عنكبوت) را خواند و از كارهای زشت آنها این بود كه محل مدفوع خود را نمی شستند و خود را جنابت تطهیر نمی نمودند و بسیار بخیل و دست بسته بودند هرگز كسی را به غذا دعوت نمی كردند.

آری وفور نعمت شامات كه فرسخ در فرسخ پر از درختهای میوه دار بود و آنچنان درختان در میان هم رفته بودند كه شعاع آفتاب به زمین نمیرسید به جای اینكه آنها را شاكر خدا كنند وبه راه خدا روند این چنین غرق در آلودگی شده بودند تا آنجا كه كسی جرات نداشت كه شهرهایشان عبور كند چرا اموال او را غارت میكردند و او را به آلودگی جنسی می كشاندند.
 
موضعگیری زشت و مغرورانه قوم لوط در برابر حضرت لوط (علیه السلام)

 

لوط سی سال در میان قوم خود همچون كوه ایستاد و در برابر آنها قیام كرد و مكرر و هر روز آنها را نصیحت و پند و استدلال ترساندن از عذاب خدا به سوی حق راهنمایی می نمود و حجت را بر آنها تمام میكرد .لوط (ع) همچون استادش ابراهیم (ع) مردی سخی و بزرگوار ومهمان نواز بود هر كس بر او وارد می شد با كمال احترام از او پذیرایی میكرد.

ولی قوم او وقتی كه مسافران غریب را میدیدند سنگ به سوی آنها انداخته و هر كس كه سنگش به كسی اصابت میكرد اموالش را میگرفت وبا او عمل زشت لواط را انجام می داد.

وبه طور كلی آنها غرق در انحرافات و آلودگیها بودند در مجالس عمومی با ساز و آواز و رقصهایی به صورت عریان درهم مخلوط می شدند واین زشتكاری وكثافتكاری را به جایی رساندند كه پیامبر اسلام (ص) فرمود : ((زمین گریه كرد تا حدی كه اشكش به آسمان رسید و آسمان گریه كرد تا حدی كه اشكش به عرش رسید آنگاه خداوند به آسمان فرمان داد كه آنها را سنگباران كند))

مجازات لواط در اسلام

دعوت پیاپی لوط (علیه السلام ) و لجاجت قوم

 

گفتگوی ابراهیم (ع) با فرشتگان در مورد عذاب قوم لوط (علیه السلام)

به فرمان خدا نه یا یازده نفر از فرشتگان مقرب خداوند كه جبرئیل در میانشان بود از سوی خدا برای انجام دو ماموریت به زمین آمدند : نخست برای مژده دادن به ابراهیم (ع) كه به زودی از ساره دارای پسری به نام اسحاق خواهی شد و دومین خبر عذاب رسانی به قوم لوط

وقتی كه این فرشتگان نزد ابراهیم (ع) آمدند و بشارت خود را دادند ماموریت دوم خود را به ابراهیم (ع) گفتند ابراهیم (ع) در این مورد با آن فرشتگان به گفتگو نشست زیرا دل مهربان حضرت ابراهیم (ع) می تپید وبا خود می گفت : شاید روزنه امید برای اصلاح قوم لوط باشد از این رو طبق بعضی از روایات ابراهیم به فرشتگان گفت : اگر در میان قوم صد نفر از مومنان باشد آیا باز هم بر آنها عذاب میرسانی ؟

فرشتگان : نه

ابراهیم : اگر پنجاه نفر باشند چه طور؟

فرشتگان : نه

ابراهیم : اگر یك نفر مومن باشد چه طور؟

فرشتگان : قطعا لوط در میان آنها نیست ما به او و خاندانش آگاه تریم  لوط و خاندان با ایمانش جز همسرش را نجات خواهیم داد . وقتی كه برای ابراهیم عذاب قوم لوط قطعی شد دیگر هیچ نگفت و تسلیم فرمان خدا شد.

و در بعضی از روایات آمده :ابراهیم به جبرئیل گفت : در این باره به خدا مراجعه كن و توضیح بخواه خداوند در همان لحظه به ابراهیم وحی كرد: (( ابراهیم از این گفتگوها دوری كن فرمان خدا صادر شده و آن فرشتگان مامور عذاب حتمی قوم لوط هستند كه در آن هیچ شفاعتی مقبول نیست))

دل مهربان ابراهیم آرام گرفت و فرمان خدا وجود او را كه سراسر تسلیم بود اطمینان بخشید. نگارش در تاریخ دوشنبه 24 مرداد 1390 توسط سامیار فروتن | نظرات ()
درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی


WeblogSkin