تبلیغات
زندگی نامه بزرگان اسلام(پیامبران) - تنظیم خانواده از نظر مذاهب اسلامی
خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است

تنظیم خانواده از نظر مذاهب اسلامی

پیش از ذکر آرای مذاهب اسلامی ،لازم است مفهوم تنظیم خانواده مشخص شود .

تنظیم خانواده، عبارت است از برنامه ای که زوجین برای توالد وتناسل، رعایت فاصله زایمان ها،

بهداشت ودرمان کودک ومادر وتناسب معیشت با تعداد عایله را درنظر میگیرندکه با موضــــــوع

کنتـــــــــــــــــــــــرل تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوت دارد.

نظریاتی که درباره تنظیم خانواده مطـــــــــرح است، عمدتاً وابسته به دو گروه است: گروهی که با

تنظیم خانواده موافق و گـــــــــــــــــــــــــــــــروهی که با آن مخــــــــالف است.

کسانی که با تنظیم خانواده موافق هستند نیز به سه گروه تقسیم میشوند:

1)گروهی که با تنظیم خانواده به طور مطلق موافقند وبرای کنترل جمعیت هیچ محدودیتی غیر از

"سقط جنین"قایل نیستند و حتی "تنظیم خانواده"را یکی از ضروریات اساسی در شرایط کنونی

میـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانند.

بنا بر این نظریه، کنترل جمعیت، قاعدهای همگانی است که لازم است حکومت بـــــــــــــــــــرای

آن برنامه ریزی کند و در صورت لزوم، باید جــــــــــــــامعه را به کنترل مجبور سازد.

2)گروه دیگری که تنظیم خانواده را، تنها با در نظر گرفتن شرایط خاص هر خانواده جایـــــــــــز

می شمارند و بر اساس امکانات فرهنگی، اقتصادی وتربیتی هر خانواده، جلوگیری از بارداری

را مجاز میدانند. این گروه ، دخالت دولت و حکومت را در کنترل مشروع نمیدانند، اگر چه این

دخالت، در حد تبلیغ و تشویق کنترل باشد.

بنابراین نظریه، "تنظیم خانواده"امری فردی، در محدوده اختیار زن و شوهر و مصــــــــــــالح

فـــــــــــــــــــــــــــــــــردی آنهـــــــــــــــــــــــــــــا است.

3)گروه دیگری، نظریه ای بینابین دو گروه یاد شده معتقد هستند،نه تنظیم خانواده را به طور

گسترده جایز می شمارند آنچنان که افزایش جمعیت را خطری عمده،برای آینده بشربداننــد و

برای کنترل جمعیت از هر کوششی فروگزاری نکنند و در هر جا که میتوانند به کنترل توصیه

کنند، و آنچنان محدودیتی قایل هستند که به دولت اجازه ندهند در جایی که مصلحت جامعه و

خانـــــــــــــواده است تشویــــــــــق و تبلیغ به کنترل بارداری کند.

این گروه، تناسب با شرایط جغرافیایی و اقتصادی جامعه و امکانات فرهنگی و اقتصادی هر

خانواده، پیشگیری از تولد فرزند را جایز میدانند.پس طبق این نظریه، چه بسا در کشوری،

این کنترل نباید انجام گیرد، بلکه باید مسلمانان روز به روز افزوده شوند(مانند فلسطین و

...)و در کشوری دیگر، این پیشگیری باید انجام شود و حکومتش، باید متناسب با درک

شرایط و موقعیت محدوده تنظیم خانواده را معین کنند و ابزار کنترل را در اختیار جامعــــــه

قرار دهند و جامعه را به کنترل تشویق کننـــــــــــــــد.

البته این گروه، دخالتهای سخت و تأدیبی حکومت را، برای کنترل جایز نمیدانند واین امور

را مخالف آزادی های انسانی می شمارند.

دلایل گروه موافقان :دلایل متعددی برای ضرورت یا اباحت تنظیم خانواده بیان کرده انــــــد،

مهمترین آنها روایات عزل است. عموم فقیهان اهل تسنن و تشیع عزل را جایز شمرده اند.

دلیل آنان ، روایاتی است که دلالت دارد که در زمان پیامبر گرامی (ص) و امامان بزرگوار،

مسلمانان عزل میکردند و پیامبر (ص)مطلع بود ولی آنها را از این عمل باز نداشت.

به نمونه ای از این روایات اشاره میکنیم:عن جابر(رض) قال:«کنا نعزل علی النبی (ص) و

القرآن ینزل او کنا نعزل والقرآن ینزل». صحیح بخاری/صحیح مسلم

همچنین در کتب اهل تشیع چنین آمده است:

در صحیحه محمدبن مسلم تصریح شده است قال:«سألت ابا عبدالله(ع)عن العزل».

فقال:«ذلک الی الرجل لصرفه حیث ثنا،». وسایل الشیعه

با توجه به آنچه از روایات سنی وشیعه بیان شدهٍ جواز عزل یکی از روشهای رایج در آن

زمان پیشگیری از بارداری بود.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا روشهای دیگر جلوگیری از بارداری نیز مانند عـــــزل

جایزند؟ در پاسخ، شایسته است نظر بسیاری از دانشمندان مسلمان معاصررا ذکر میکنیم.از

آن جمله، نظریه دانشمند بزرگ دکتر علامه یوسف قرضاوی است که یقوللاریب ان بقاء

النوع الانسان من اول اغراض الزواج اوهواولها.وبقاء النوع انما یکون بدوام التناسل»

خلاصه ای از فتوای مفتی بزرگ پاکستان،مفتی محمد شفیع عثمانی:

«قطع نسل به صورت"اختصاء"وغیرهحرام قطعی است،چنانچه در عصر پیامبر(ص)بعضی

صحابه، به دلیل اشتغال دایم به عبادت و ریاضت، تقاضای اختصاءو قطع شهوت میکـــردند.

پیامبر(ص)آنها را از این عمل منع کرد. واین آیه قرآن را برای انها قرائت فرمود:«یا ایها

الذین آمنوالا تحرٌموا طیبات ما احل الله لکم ولاتعتدوا اٍن الله لا یحبٌ المعتدین»

جلوگیری از حمل:

این مساٌله، از دوران قدیم رایج بوده بعضی از صحابه، بنابر ضرورت شخصی و فردی "عزل" میکردند، انها از پیامبر گرامی(ص) در باره مشروعیت این کار پرسیدند. آنچه از پاســـــــــــــــــــــــخ

آن حضرت(ص) استفاده میشود، نه منع قطعی و نه جواز صریح است. بدین سبب این مسأله، میان سلف، محل اختلاف است.عدهای به طور مطلق ان را جایز، و عده دیگری آنرا ناپسند و تنهـــــــا

هنگام ضرورت جایز می دانند.

دین گریزی جوانان و درمان آن

«سبعة یظلٌم الله فی ضلٌه یَوم لاضل الا ضلٌه امام عادل وشاب نشافی طاعة الله».

ما معتقدیم انسان به اعتبار ایجاد، موجودی دارای میل فطری به دین است. جریان دین گریزی،یک جریان مخالف طبیعت و فطرت اوست ودارای علل خارجی است. هر معلولی دارای علت اســـــــت.

دین گریزی جوانان نیز دارای عوامل متعددی است که برخی از انها اشاره میکنیم.

1)نارسایی مفاهیم دینی و اعتقادی:اگر علل از بین رفتن ادیان گذشته و انحراف پیروان آنها را بررسی کنیم، عامل مهم، نارسایی مفاهیم دینی و اعتقادی است. به طور مثال در قرون وسطی،

کشیش ها یک سلسله مفاهیم کودکانه و نارسا درباره خدا بوجود آوردند که با حقیقت مطابقت نداشت. این مفاهیم نه تنها روشنفکران را قانع نمی کرد، بلکه متنفر میساخت وبر ضد مکتب الهــــــــی

بر می انگیخت.«فلاماریون» در کتاب «خدا در طبیعت» میگوید:<< کلیسابه این شکل خدا را معرفی میکرد که چشم راستش تا چشم چپش شش هزار فرسخ فاصله دارد>>. بدهی است افرادی که از دانش بهره ای، اگر چه اندک داشته باشند نمی توانند به چنین موجودی معتقد شوند.

.

۲) بی عدالتی وتبعیض اجتماعی:در اکثر کشورهای اسلامی تبعیض و بی عدالتی های اجتماعی حاکم است.

این فضا، برای کسانی که آگاهی کامل از دین ندارند یا در زمینه احکام اسلامی تحقیق نمی کنند، این ذهـــــــــنیت

را ایجاد میکند که حتماً دین اسلام سبب این مشکل هاست. به طبع، این امر سبب دین گریزی وانحـــراف میشود.

3) اظهار نظر غیر متخصص:در بعضی مسایل، همه مردم به خود حق میدهند که اظهار نظر کنند. درمسایل

دینی نیز همین گونه است. حتی در مورد خدا شناسی که از پیچیده ترین مسایل دینی است. البته آن انــــــــدازه از

خداشناسی که عموم مردم باید بدانند ساده وفطری است؛ اما بحث صفات، اسماء، افعال قضاءو قدر الهی بسیــــار

پیچیده است. به تعبیر امیر موٌمنان علی (ع) این امر، دریائی عمیق است و تنها نهنگ ها میتوانند در اعماق این

دریـــــــــــــــــــــــــــــا شنــــــــــــــــــــــــــــور کننـــــــــــــــــــــــــد.

4) بیکاری و تنبلی:بیکاری وتنبلی، بیماریهای خطرناکی هستند که به جسم و فکر آسیب میرسانند و سبب فقر

و قساوت قلبی میشوند، که عامل ایجاد کفر است. همان گونه که در روایت است:«کادالفقر ان یکون کفراً»؛ «یعنی

نزدیک است که فقر به کفر منجر شود»

کار گوهر زندگی اساس بقای حیات اجتماعی است در شکوفایی مادی و معنوی جامعه نقشی اساسی دارد و ســـبب

نشاط فرد و جامعه است.یکی از دانشمندان میگوید:(پس از دیانت، مدرسه ای بهتر از مدرسه کار برای تربیــــــت

انسان ساخته نشده است).

بدین سبب پیامبر رحمت (ص) وقتی دست پینه بسته کارگری را دید، بر آن بوسه زد و فرمود:«این دستی است که آتش آن را لمس نخواهد کرد».

همچنین کار سبب احساس عزت نفس است و استعداد ها را شکوفا میکند و سبب تمرکز قوه خیال است. پـــــرواز

خیال هنگام بیکاری چه بسا سبب میشود که افکار واوهام، فاسد و شیطانی شود. حضرت امیر موٌمنان علی (ع)

میفرماید:«اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی، او تو را مشغول می کند».

5)محیط اخلاقی و اجتماعی نامساعد:محیط ناسالم، دوستان ناباب، برنامه های مستهجن استعمــــــــــاری

و عصیان های اخلاقی و عملی، روح را از مقام والای خود تنزل میدهد. در روایاتآمده است که گناه سیاه دلــــی و

سیاه دلی بی ایمانی می آورد. به عبارت دیگر سیاه کاری، سیاه دلی وآن هم، سیاه فکری وانحــــراف می آورد.

در قرآن مجید آمده است:«ثُمًٌ کَانَ عَقِبَةَ اَلٌَذِینَ اٌَسَــٌُوا اٌلسٌُوّاٌَیٌ اٌَن کَذٌَبُوا بِــٌَایَتِ اٌللهِ». سوره روم، آیه 10تاریخ گواهی زنده است که با گرایش انسان به شهوت و عیش و نوش، سجایای انسانی میمیرد.و بدان ســـــبب،

جامعه سقوط میکند. یک نمونه تاریخی برای این مطلب، داستان سقوط اسپانیای اسلامی است. تلاش کلیســــــا

برای به چنگ آوردن اسپانیا از دست مسلمانان، بی نتیجه بود تا اینکه با نقشه ای ماهرانه، تعالی روحی را از

آنان گرفت. کلیسا، آنان را به باده گساری وعیاشی عادت داد و غیرت و شرفشان را زایل کرد. به دنبــــــــال آن،

سیادت و استقلال و سپس دین و اعتقاداتشان را نابود ساخت.

 

۶)قطع رابطهو خشونت اولیا،مربیان و مصلحان: بدیهی است قطع رابطه و خشونت از دیدگاه اسلام مردود است. انبیا که نخستین مصلحان جامعه هستند

به نرمی و خوش خلقی توصیه شده اند. خداوند خطاب به پیامبر اکرم (ص) میفرماید:«وَلَو کُنـتَ فَظٌَـــــا

غَلِیظَ اَلقَلبِ لَا نَفَضٌُوا مِن حَولِکَ» (سوره آل عمران آیه 159). و به حضرت موسی و هارون میگویــــــــــد:«وَ قُولَا لَهُم قَولًا لٌَیٌِنًا».

7) خواندن مجله ها و کتاب های مبتذل:امروز استعمار، با شیوه های مختلف و مدرن،درتخریب

افکار و عقاید مسلمانان، وارد میدان شده است به ویژه جوانانی که از فرهنگ غنی اسلام آگاهی کامل

ندارنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

گروه هایی مشغول فعالیت هستند با انتشار کتب و مجله و پخش برنامه های گمراه کننده وارد صحنـــــــه

نبــــــــــــــــــــــــــرد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده اند.

چــــــــــــــاره چیســـــــــــــــــت؟؟!!

اولاً: جهان بینی اسلام را معقول، علمی و استدلالی صحیح عرضه بداریم. همچنین باید از دانش و تجربه

متخصصان و نخبگان علمی، در مراکز علمی وآموزشی استفاده کرده نیز باید تبعیض برچیده شـــــــــود و عدالت اجتماعی که هدف غایی اسلام و حکومت امام مهدی است در جوامع اسلامی حاکم شود.

ثانیاً:باید به مشکلات مادی و معنوی جوانان توجه ویژه ای شود.

ثالثاً:باید جوانان را در تربیت و عمل به ایدئولوژی غنی و معنویٌت اسلام جذب کرد.زیرا انسان بــــــــــدون

معنویٌت، حیوان است. پس لازم است دانشمندان و مربیان، به الگوی جوانان هستند، به ایدئولوزی اسلامی

عمل کنند وبه خدا توکل کنند. ومن یتــــــــــــــــوکل عــــــــــــــــلی الله فـــــــــــــــــــهو حسبـــــــــــــــــه.

_____________________________________________________________

منابع و مأخذ

1.تعلیم و تربیت، دکتر سعید محمود باقر حجتی

2.ضبط ولادت، مفتی محمد شفیع عثمانی

3.علل گرایش مادیگری، مطهری

4. مشکلات الشباب دکتر محمد سعید رمضان البوطی

5.تنظیم النسل، دکتر یوسف قرضاوی

6.اسلام و تنظیم خانواده، سید محمدعلی ایازی

«(برگرفته از محقق بزرگوار مولوی عبدالله دوستی)»

درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
جستجو
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


موبایل

فال حافظ

دانلود

خرید اینترنتی


WeblogSkin